"აფხაზინტერკონტი"

რეგიონული ჰაბი

საიტზე განთავსებულია რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონში არსებული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაცია

აირჩიეთ მუნიციპალიტეტი


„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონში, პროექტს ახორციელებს ფონდი "აფხაზინტერკონტი" (AIC), როგორც რეგიონული ჰაბი - ინფორმაციის გავრცელების და კომუნიკაციის ხელშეწყობის, ტრენინგებისა და სხვა აქტივობების ცენტრი რეგიონში. პროექტის მიზანია: სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის ხელშეწყობა და პოლიტიკურ დიალოგსა და განვითარებაში მისი როლის გაზრდა: 1. სამოქალაქო გარემოს გაუმჯობესება 2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება, 3. ანგარიშვალდებულების გაზრდა; 4. სხვა აქტორებთან კავშირების გამყარება;

კონტაქტი ჩვენთან