„აქტიური მოქალაქე-ანგარიშვალდებული ხელისუფლება“

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: უზრუნველყოს ხელისუფლების მუშაობის გამჭვირვალობა, მოახდინოს საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირება მათი როლის შესახებ ინსტიტუტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში. მედიასთან მჭიდროდ თანამშრომლობის გზით საჯარო გახადოს მმართველობისა და თვითმმართველობის საქმიანობა;
ორგანიზაციის მიზანი: ახალგაზრდა თაობებში სამართლებრივი თვითშეგნების დონისა და კანონისადმი პატივისცემის ამაღლება, მათი ჩაბმა ცხოვრების ჯანსაღი წესის აქტივობებში;
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 18.01.2013წელი
ძირითადი საქმიანობები: ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია,რეგიონში გარემოსდაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, რცხმელურის თემი,სოფელი რცხმელური მზევინარ ლიპარტელიანი (ორგანიზაციის თავმჯდომარე) 577111362 mzeo.liparteliani77@gmail.com

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი