„ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის“ - ცენტრი

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია:
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გენდერულად სენსიტიურ თემებზე, ქალთა როლის მნიშვნელობა გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციებზე, ადვოკატირება და ლობირება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ძალადობის პრევენციის თემებზე.
ორგანიზაციის მიზანი:
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება გენდერულ თემებზე, გააქტიუროს ქალთა როლი გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციებზე, გაუწიოს ადამიანებს ადვოკატირება და ლობირება
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 2014 წლის დეკემბერი

ძირითადი საქმიანობები:
ა) ქალთა საბჭოების მუშაობის კოორდინირება თემებში;
ბ) ტრენონგები ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ირგვლივ;
გ) მუშაობა სხვადასხვა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგაიზაციებთან;

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ქ. ცაგერი, რუსთაველის N59 მარინე სვანიძე ( ცენტრის დირექტორო) 599196751 marinesvanidze7@gmail.com https://t2m.io/Oaqdw1a7

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი