ლეჩხუმის ქალთა რეგიონალური კავშირი

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: ქალთა მოქალაქეობრივი პოტენციალის გაძლიერება, მათი ეკონომიკური დამოუკიდებლობის განვითარება.
ორგანიზაციის მიზნები: ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების ინიცირება , მხარდაჭერა და საქველმოქმედო საქმიანობა. სიღარიბის დაძლევის მიზნით ქალთა ბიზნესში ჩართვა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება სწავლებების/ტრენინგების მეშვეობით. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალებისათვის, სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტირება;
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 20.03.2015

ძირითადი საქმიანობები: გენდერი, თემის განვითარება, განათლება.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ქ. ცაგერი, თამარ მეფის 26 ნატო სილაგაძე (ორგანიზაციის თავმჯდომარე) 599391989 tsageri@gmail.com

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი