ორგანიზაციის დასახელება

საქმიანობა

ახალგაზრდები და ბავშვები, სოფლის მეურნეობა, თემის განვითარება, გენდერი.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ცაგერი, თამარ მეფის ქ. #24 ნატო სილაგაძე 599391989 cageri@gmail.com

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი