"რაჭის სიძველეთა შესწავლისა და დაცვის ფონდი“

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: რაჭის მოსახლეობის, სათემო დასახლებების განვითარებაზე ზრუნვა, მათი განათლების ხელშეწყობა გარემოსდაცვითი, სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური და სხვადასხვა მიმართულებებით.
ორგანიზაციის მიზანი: განახლებადი ენერგიების, მწვანე და ბიო მიმართულებების პოპულარიზაცია, სოციალური პროექტების განხორციელება, მეწარმეობის წახალისება, რაჭის მატერიალური კულტურისა და არქეოლოგიური ძეგლების, ფოლკლორული მასალების მოძიება - გამოვლენა -- შესწავლაზე მუშაობა.
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 10/05/2010

ძირითადი საქმიანობები:  მუშაობა გარემოსდაცვითი, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული მიმართულებებით.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ინგა მეტრეველი, ორგანიზაციის დირექტორი ინგა მეტრეველი ( ორგანიზაციის დირექტორი) 599234605 metreveli.inga@yahoo.com

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი