„ბლაუენშტაინ ედუ“

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: ორგანიზაციის მისიაა, სოფლის მეურნეობის დარგში კვალიფიციური კადრების მომზადება, სფეროში ჩართული ადამიანების ცოდნის გაღმავება, მომზადება/გადამზადება ს/მ-ის სფეროში არსებულ თანამედროვე ტექნოლოგიებში, რათა ამ სფეროში ჩართული სუბიექტებისათვის უფრო ეფექტური გახდეს თავიანთი ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება, მსოფლიოში არსებულ სტანდარტებთან.
ორგანიზაციის მიზანი: „ბლაუენშტაინ ედუ“ ჩამოყალიბდეს განათლების ტრენინგ-ცენტრად, რომელშიც შესაძლებელი იქნება „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“ ( „დუალური“ ) მეთოდით სწავლება, რაც სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ და დასაქმების მსურველ მოსახლეობას, მისცემს საშუალებას მიიღონ ევროპული პროფესიული კოლეჯების სტანდარტების შესაბამისი მაღალი ხარისხის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც გაზრდის მათი ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობას;
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 09/02/2018
ძირითადი საქმიანობები: განათლება- მოკლე და გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამები;

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარდომეთი დავით ხაჟომია 599475700 d.khazhomia@btq.ge btq.edu.ge

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი