„რაჭის მდგრადი განვითარების ასოციაცია“

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
ორგანიზაციის მიზანი: მცირე და საშუალო ბიზნესის, ტურიზმის (მათ შორის აგრო და ეკოტურიზმი), სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა და ფერმერული მეურნეობების გაძლიერების ხელშეწყობა.
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართვის ხელშეწყობა ფერმერული მეურნეობების განვითარების პროცესში და მათთან კორდინაციის უზრუნველყოფა. საექსტენციო მიმართულებით განათლება და მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა.
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 19/04/2018
ძირითადი საქმიანობები: სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, განათლება, ადამიანის უფლებები.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ონის მუნიციპალიტეტი, ქალაქი ონი, ქაფიანიძის ქ. #18 ნიკა გუგეშაშვილი ( ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ) 593660884 Racharegion@gmail.com

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი