"საქართველოს მთიანი რეგიონების, ამბროლაურის ფერმერ-მეფუტკრეთა ასოციაცია"

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: ორგანიზაციის მისიაა ხელი შეუწყოს რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონის ფერმერ-მეფუტკრეების მდგრად განვითარებას (სათანადო განათლების მიღებით, ტრენინგ-კონსულტაციებით).
ორგანიზაციის მიზანი: ორგანიზაცია მიზნად ისახავს მეფუტკრეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, რეგიონში მოქმედი ფერმერი მეფუტკრეების (ორგანიზაციაში გაწევრიანებულია 55 ფერმერი მეფუტკრე) ხელშეწყობას, მათი განათლებით ახალ ტექნოლოგიებში, გადამზადებით, კონსულტირებითა და კვალიფიკაციის ამაღლებით.
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 2004 წელი

ძირითადი საქმიანობები: სოფლის მეურნეობა, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, განათლება.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
მისამართი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ. N7. ლაშა გაგოშიძე ( ასოციაციის პრეზიდენტი) 599 97 17 75 lasha.gagoshidze777@gmail.com

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი