ასოციაცია "ზეკარი“

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: ასოციაცია ზეკარის მისიაა განათლების რეფორმის მხარდაჭერა რეგიონში, ასევე ეკონომიკურად ხელსაყრელი და სოციალურად მისაღები ალტერნატივების გზით, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის უნიკალური ბუნების დაცვის ხელშეწყობა; რეგიონის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრების ხელშეწყობა.
ორგანიზაციის მიზანია: ხარისხიანი სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული განთლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა; მდგრადი განვითარებისათვის რეგიონის მოსახლეობის ეკოლოგიურ განათლება და გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა; გარემოსდაცვით საქმიანობაში შესაბამისი სამთავრობო უწყებების, ბიზნესის, სამიზნე თემის წარმომადგენლების, სამეცნიერო ორგანიზაციებისა და ცალკეული პირების ჩართვის მხარდაჭერა; მდგრადი განვითარების, გარემოს კონსერვაციისა და აღდგენის ხელშემწყობი სოციალური ალიანსების შექმნა;

ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 2001 წელი

ძირითადი საქმიანობები: განათლება. გარემოს დაცვა. სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობა

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ 28 (იურიდიული მისამართი -ამბროლაური, აღმაშენებლისქ 41) . მანანა ბოჭორიშვილი ( ორგანიზაციის დირექტორი) 599 93 07 60 zekari1111@gmail.com http://zekari.org.ge/

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი