„საქართველოს, ამბროლაურის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი“

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: ორგანიზაცია ხელს უწყობს ამბროლაურის რაიონში დარგების და დარგებში არსებული მიმართულებების განვითარებას დემოკრატიული პრინციპების და მეთოდების დაცვით.
ორგანიზაციის მიზანი: ხელი შეუწყოს რეგიონის განვითარებას თავისუფალი და შერეული ეკონომიკური სისტემების, მეთოდებისა და პრინციპების შესაბამისად. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით, სამიზნე ტერიტორიაზე მცხოვრები პირებისგან მიიღოს, განიხილოს და გადასცეს რეგიონალურ ფონდს ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული იდეები და პროექტები.
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 2016 წელი.
ძირითადი საქმიანობები: თემის განვითარება, ეკონომიკა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, დასაქმება.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა–რაჭის # 35 დავით ვაჩაძე ( ორგანიზაციის თავმჯდომარე) 599 25 93 25 davitvachadze62@gmail.com

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი