„საქართველოს წითელი ჯვარი - ამბროლაურის ფილიალი“.

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია, ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში.
ორგანიზაციის მიზანი: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს. არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში.
ორგანიზაციის რაჭის ფილიალის რეგისტრაციის თარიღი: 2010 წელი;

ძირითადი საქმიანობები: სოციალური საკითხები, ბავშვებზე ზრუნვა კატასტროფების მართვა, ჰუმანიტარული საქმიანობა.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ქ. ამბროლაური, კობახიძის ქ. N 8. ირინა კერესელიძე (კატასტროფების მართვის ოფიცერი) 599 98 28 20 irinakereselidze61@gmail.com https://redcross.ge/ge#

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი