,,აგრო ლენტეხი’’

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: ეკონომიკის, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა, სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
ორგანიზაციის მიზანი:
1. სოფლის მეურნეობის, მცირე და ფერმერული მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით;
2. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა;
3. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, ბენეფიციართა გადამზადება მცირე ბიზნესის საფუძვლებში და ადმინისტრირებაში;
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 2018 წელი;
ძირითადი საქმიანობები:
განათლება, ეკონომიკა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, სოციალური საკითხები, დასაქმება.

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ლენტეხის მუნიციპა;იტეტი ქ. ლენტეხი, გოგებაშვილის ქ. #1 ჯოგო ლიპარტელიანი ( ორგანიზაციის თავმჯდომარე) 595030781 bliparteliani7@gmail.com http://tiny.cc/pmui2y

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი